MASTERSPORT.sk
0918 665 685
Prihlásiť
/
Registrácia
Stolný tenis Parkour Hurikán

Všetko o futbale

Futbal je kolektívny loptový šport. Slovo futbal pochádza z angličtiny, vzniklo spojením slov foot (noha) a ball (lopta). Slovenský názov pre futbal je tiež kopaná. Futbal je najpopulárnejším loptovým športom na celom svete vôbec.

Futbal sa hrá na obdĺžnikovom ihrisku o predpísaných rozmeroch. Na každej strane proti sebe stoja dve jedenásťčlenné družstvá, ktoré sa snažia súperovi vsietiť takzvaný gól, ktorý znamená jeden bod pre dané mužstvo. Vyhráva družstvo s viacerými bodmi na konci hry. Gól čiže bránka znamená stav, keď sa lopta na futbal dostane celým objemom medzi tri tyče tvoriace samotnú bránu a bránkovú čiaru umiestnenú na zemi. Pri hraní sa dovoľujú používať najmä nohy a tiež hlavu a ďalšie časti tela, avšak okrem ramien a rúk. Iba brankár môže používať ruky pre chytanie a vyrážanie lopty.


História futbalu

Hra podobná futbalu sa objavila už v období staroveku. Najstaršie záznamy sú dochované z Číny v 2. storočí pred Kr. Hra sa nazývala Čchu-tú. V starovekom Ríme a Grécku sa hralo veľa loptových hier, niektoré sa takisto hrali nohami. Za jednu z predchodcov futbalu sa považuje hra harpastum, ktorá sa hrala v Rímskom impériu. Hry hrané nohami a vzdialene príbuzné futbalu sa hrali tiež v období stredoveku.

Vznik dnešného futbalu sa pripisuje Anglicku v 16. storočí. Počiatky tejto hry súvisia so snahou vtedajších súkromných škôl, ktoré sa snažili nútiť svojich žiakov k športovaniu. Tieto prvopočiatky futbalu sa vyznačovali značnou heterogenitou. Pravidlá vtedajšieho futbalu bola totiž škola od školy, kraj od kraja rôzne (napríklad rôzne rozmery ihriska, hranie nohami aj rukami a tak ďalej). Postupne sa tak vyvinuli dva hlavné prúdy raného futbalu - jedna vetva umožňovala prenášať loptu tiež v rukách, druhá verzia tejto hry uprednostňovala hranie nohou.

Futbalový boom priniesli 40. roky 19. storočia, kedy sa v Anglicku v rámci priemyselnej revolúcie prudko rozšírila železničná doprava, čo umožnilo aj rozšírenie samotného futbalu. Medzi školami sa mohli organizovať súťažné zápasy. U futbalu však táto snaha narazila práve na nesúrodosť pravidiel medzi jednotlivými školami, ktoré futbal praktizovali. Z tohto dôvodu sa v roku 1948 dohodlo 14 škôl na zjednotených pravidlách, táto sada pravidiel bola nazývaná Cambridgeskými pravidlami. Uprednostňovalo sa v nich kopanie, ale chytanie lopty rukami bolo dovolené tiež.

V roku 1863 bolo v súvislosti so snahou zjednotiť pravidlá futbalu založené prvé futbalové združenie na svete - The Football Association. Táto asociácia vytvorila sadu zjednotených pravidiel, v ktorých bolo konečne vypustilo pravidlo dovoľujúci beh s loptou v ruke, ďalej tiež držanie a možnosť podrazenia protihráča s loptou. Zástupca Blackheath tieto pravidlá odmietol a opustil futbalovú asociáciu, v roku 1871 spolu s ďalšími klubmi založil ragbyovú asociáciu - Rugby Football Union, tak oficiálne vzniklo rugby ako samostatný šport. Zaujímavosťou je, že prvé pravidlá futbalu napríklad nepredpokladali počet hráčov, na tom sa mali dohodnúť samotné tímy pred zápasom.

Prvé medzinárodné zápolenie prebehlo medzi Anglickom a Škótskom v roku 1872. Prvé mimoeurópske medzinárodné futbalové stretnutie sa konalo v roku 1885 v Newarku medzi Spojenými štátmi a Kanadou. Z Anglicka sa futbal rýchlo šíril aj do Európy, prvý futbalový klub v Európe bol zaznamenaný vo Švajčiarsku v roku 1860 - Lausanne Football and Cricket Club. Do Južnej Ameriky sa futbal pravdepodobne rozšíril v súvislosti s výstavbou železničných tratí anglickými robotníkmi.

Prečo je futbal tak obľúbený?

Popularita futbalu spočíva zrejme vo fakte, že futbal má pomerne jednoduché pravidlá, a že je veľmi jednoduchý a málo nákladné začať futbal prevádzkovať, v podstate si stačí zaobstarať len loptu. Futbal sa tak hrá vo všetkých kútoch po celej zemeguli, či už v chudobných či bohatých oblastiach. Na profesionálnej úrovni sa ním dá dobre uživiť, futbalisti patria k najlepšie plateným športovcom na svete, to vďaka obrovskej marketingovej atraktivite tohto športu.

Aké výhody vám prináša pravidelné hranie futbalu?

 • Hranie futbalu znamená aeróbny typ cvičenia. Tento druh cvičenia je blahodarný pre naše zdravie, predovšetkým srdce a cievny systém. Pravidelný tréning slúži ako prevencia vzniku vysokého tlaku, infarktu myokardu a ďalších srdcových a cievnych chorôb. Znižuje sa kľudový pulz, čo je veľmi výhodné pre srdce, ktoré musia pracovať nepretržite celý život.
 • Pravidelné cvičenie pôsobí pozitívne okrem fyzického aj na duševné zdravie, pretože sa pri ňom uvoľňujú endorfíny a ďalšie podobné takzvané hormóny šťastia. Človek tak bojuje proti nadmernej stresovej záťaži, typické pre dnešnú dobu.
 • Futbal je kolektívna hra, jeho praktizovanie sa pozitívne prejavuje aj v sociálnej oblasti, človek tak uspokojuje biologickú potrebu sociálneho naplnenia. Stretáva sa s novými ľuďmi a priateľmi

Základné pravidlá futbalu a ďalšie aspekty hry

Tu uvádzame niektoré základné pravidlá futbalu a ďalšie dôležité poznámky ku hre, podrobnejšie informácie je možné nájsť v oficiálnych pravidlách, ktoré vydáva Futbalová asociácia Českej republiky.

Hracia plocha

Futbal sa hrá na ploche v tvare obdĺžnika, ktorý má predpísané rozmery v rozmedzí dĺžky 90 - 120 metrov a šírky 45 - 90 metrov. Pre medzinárodné stretnutia platí rozmedzí 100 - 110 metrov na dĺžku a 64 -75 metrov na šírku. Hracia plocha je prevažne trávnatá, zvyčajne prírodné, prípadne umelé.

Hracia plocha futbalového ihriska je vymedzená bielymi čiarami, ktoré tvoria dané územie dôležitá pre hru. Čiary sa nazývajú postrannej čiary na dlhších stranách, bránkovej čiary na kratších. Uprostred bránkovej čiary je na každej strane umiestnená bránka tvorená dvoma tyčami, ktoré sú spojené hore takzvaným brvnom. Stredová čiara je uprostred ihriska, v jej strede je stredová značka, kde začína hra. Stredová značka je obohnaná stredovým kruhom. Na každej polovici ihriska sú vyznačené pokutové územia a bránkové územia čiže bránkoviska, ktoré sú o niečo menšie ako územie pokutové. V pokutovom území je vyznačená značka pokutového kopu pre trestné kopy.

Počet hráčov

Vo futbale prosti sebe stoja dve jedenásťčlenné mužstvá, pričom desať hráčov hrá v poli a jeden hráč má pozíciu takzvaného brankára. Ďalej si môže každé mužstvo nominovať takzvaných náhradníkov. Mužstvo má dovolené vybrať len obmedzený počet týchto náhradníkov, v medzinárodných zápasoch je to šesť hráčov. Z tohto počtu hráčov môžu počas zápasu vystriedať maximálne traja hráči. Striedanie je možné realizovať iba pri prerušení hry za súhlasu rozhodcu. Raz striedaný hráč už do hry nesmie zasiahnuť.

Ak v priebehu hry klesne z rôznych dôvodov (napríklad vylúčenie, zranenie a pod.) Počet hráčov v jednom mužstve pod sedem, je stretnutie predčasne ukončené.

Rozhodca

Futbalový zápas je riadený rozhodcami. Rozhodcovia sú rozdelení na hlavného, asistentov rozhodcu a prípadne bránkovi rozhodca. Hlavný rozhodca má na ihrisku neobmedzenú právomoc k uplatňovaniu pravidiel, k tomu je vybavený píšťalkou, ktorá slúži na vydávanie signálu o prerušení a pokračovaní hry. Ďalej je rozhodca vybavený kartami o žltej a červenej farbe, ktoré signalizujú potrestanie hráča za porušenie pravidiel. Ostatní rozhodcovia, ktorí majú pridelené špecifické úlohy, slúžia len ako poradcovia rozhodcu hlavného.

Lopta

Futbal sa hrá s guľatou futbalovou loptou, ktorý má obvod v rozmedzí 68 - 70 centimetrov.

Dĺžka hry

Futbalový zápas sa hrá na dva polčasy,1 ktoré trvajú 45 minút. Medzi polčasmi je 15 minútová prestávka. Čas beží nepretržite aj pri prerušeniach hry, ale hlavný rozhodca si dobu rôznych prerušení meria a podľa oneskorenia môže nastaviť niekoľko minút na konci každého polčasu. V niektorých súťažiach nemôže hra skončiť remízou, pri ktorej sa delia body a preto dochádza k predĺženiu, ktoré činí 2 x 15 minút. Ak ani po tomto predĺžení nie je rozhodnuté strelením viac gólov jedným zo súperov, prichádza na rad pokutové kopy čiže penaltový rozstrel. Mladšie hráčske kategórie mávajú skrátenú dobu hry (napríklad 2 x 35 minút u mladších žiakov a podobne).

Ďalšie aspekty hry

Hráči vo futbale používajú na hranie hlavne nôh, môžu však používať aj ďalšie časti tela na spracovanie lopty a streľbe, to sa netýka iba ramien a rúk. Hrať rukami sa dovoľuje iba brankárom, ktorý tak môže robiť iba vo vyznačenom území - bránkovisku.

Hráči majú na ihrisku rozdelenie úlohy a podľa svojho umiestnenia a úloh sa tiež rozdielne označujú:

 • Brankár má za úlohu zabrániť strelenie gólu súperom, k tomu je mu dovolené chytať a vyrážať loptu rukami.
 • Obránca má v popise práce tiež predovšetkým zabrániť strelenie gólu, pohybuje sa prevažne na vlastnej polovici ihriska. Klasický obranca má za úlohu boriť hru, prekaziť útoky súpera. V modernom futbale sa však čoraz viac uplatňujú takzvané falošné krídla, čo sú krajní obrancovia, ktorí často útočia po okrajoch ihriska.
 • Záložníci tvoria prechod medzi obranou a útokom, pohybujú sa podľa potreby po celom území ihriska, z tohto dôvodu by mali byť najlepšie fyzicky vybavení, pretože za v zápase nabehajú najviac. Stredopoliari sa ďalej delia na ofenzívne a defenzívne podľa prevažnej časti úloh, ktoré musia pri hre plniť. Najmä stredový záložník by potom mal tvoriť hru, to znamená, že tento hráč zakladá útočné akcie a vymýšľa rôzne prihrávky pre spoluhráčov. Záložník by preto mal byť okrem fyzickej pripravenosti tiež veľmi dobre vybavený technicky. Záložník je zrejme najkomplexnejší hráč vo futbale.
 • Útočník má za úlohu strelenie gólov a zakončovanie útočných akcií. Pohybujú sa prevažne na polovici súpera a do obrany sa zapájajú menej.

Aká je futbalová výstroj alebo čo si budete musieť zaobstarať, ak chcete začať s futbalom

V súťažných zápasoch musia byť hráči vybavení nasledujúcou výstrojou:

 • Futbalový dres a trenírky
 • Futbalové štucne (podkolienky)
 • Futbalové chrániče holení (tieto chránia holeň hráčov pri hre, najmä ak sa hrá s kolíkovými kopačkami)
 • Futbaloví brankári môžu mať aj chrániče kolien
 • Kopačky (na rozdiel od normálnych topánok majú kolíky alebo špunty, ktoré zabraňujú pošmyknutiu na mäkkom alebo mokrom povrchu)

Ak chcete začať hrať futbal, či už rekreačne alebo profesionálne, budete si musieť zaobstarať najmä:


Vyberajte zo širokej ponuky

Dodacia lehota 14 pracovných dní
Futbalová lopta SPARTAN Club Junior 3
12.70 €
Skladom: 10 a viac kusov
Futbalová lopta SPARTAN Brasil
15.80 €
Dodacia lehota 5 pracovných dní
Sálová obuv SPOKEY Hall modro-žltá
21.90 €
Skladom: 10 a viac kusov
Futbalová bránka MASTER 215 x 152 x 76 cm
35.00 €
Prečítajte si tiež


Ako vybrať brankárske futbalové rukavice


Čítaj viac

Ako vybrať futbalovú bránku


Čítaj viac

K čomu je futsalová lopta, ako sa odlišuje od bežnej futbalovej lopty a ako ju vybrať


Čítaj viac


Chceš mať dopravu od 80 € ZADARMO? Vstúp do MASTER SPORT active!
Zaregistrujte sa