MASTERSPORT.sk
0918 665 685
Prihlásiť
/
Registrácia
Stolný tenis Parkour Hurikán

Obchodné podmienky


Sme MASTER SPORT s.r.o., IČO: 277 92 064, sídlime na adrese Provozní 5560/1b, Třebovice, 722 00, Ostrava, od 15. 2. 2007 sme zapísaní na Krajskom súde v Ostrave, oddiel C, vložka 51934

Našu prevádzkareň nájdete na adrese:
Provozní 5560/1b
Ostrava - Třebovice
722 00

Naše kontaktné údaje sú:
E-mail: info@mastersport.sk
Tel. č.: 0918 665 685

Komunikovať s nami môžete aj prostredníctvom našich profilov na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

Prevádzkujeme e-shop na adrese www.mastersport.sk.

I. Úvodom

Tieto podmienky upravujú naše vzájomné vzťahy, pokiaľ nakupujete na našom e-shope. Sú súčasťou kúpnej zmluvy. Pokiaľ si ale pri našej komunikácii dohodneme niečo iné, než je v týchto podmienkach, má táto naša dohoda prednosť.
Tieto obchodné podmienky platia pre spotrebiteľov. Pokiaľ nenakupujete ako spotrebiteľ, platí pre naše vzťahy všeobecná právna úprava, ktorú nájdete hlavne v občianskom zákonníku. To znamená, že vašu objednávku na našom e-shope musíme ešte potvrdiť, aby vznikla kúpna zmluva.
Pokiaľ vás zaujímajú informácie o práci s osobnými údajmi, nájdete ich na našom webe, v pätičke.

II. Obmedzenia pre platbu a doručovanie

Na našom e-shope môžete platiť nasledujúcimi spôsobmi:
- okamžitým bankovým prevodom
- platbou kartou online
- na dobierku
- prostredníctvom Google Pay
- iné platobné možnosti sú dohovorené individuálne
Tovar doručujeme len na území Slovenskej republiky, pokiaľ sa nedohovoríme individuálne inak.

III. Užívateľský účet

Na našom webe si môžete založiť vlastný užívateľský účet, z ktorého si môžete tovar objednať. Účet ale nie je nutný, nakúpiť u nás môžete aj bez neho.
K účtu, prosíme, opatrujte vaše prístupové údaje. Informácie a dáta, ktoré do účtu vyplňujete, udržujte aktuálne.
Užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, občas potrebujeme vykonať údržbu alebo opravu systému. Za prípadné komplikácie sa ospravedlňujeme.
Užívateľský účet vám môžeme zrušiť, a to hlavne pokiaľ ho dlhodobo nepoužívate alebo pokiaľ jeho prostredníctvom porušujete zmluvné alebo iné právne povinnosti.

IV. Recenzie

Na našom webe alebo sociálnych sieťach môžete nájsť recenzie od našich zákazníkov.
Recenzie môžu písať len zákazníci, ktorí u nás daný produkt skutočne nakúpili.
To overujeme prostredníctvom spoločnosti Heuréka (s každou objednávkou je spojený jedinečný link pre recenziu, viac informácií nájdete tu).
Recenzie nám ďalej môžu dávať zákazníci, ktorí nakúpili prostredníctvom užívateľského účtu. Nastavenie v ňom neumožní udeliť recenziu na produkt, ktorý by u používateľa v histórii nákupov nebol vedený.
Recenzie, ktoré obdržíme od našich zákazníkov, necenzurujeme. Žiadne recenzie nemažeme a zobrazujeme všetky pozitívne aj negatívne hodnotenia.
Na Googli, sociálnych sieťach a Firmách.cz môžete nájsť ďalšie recenzie nás alebo našich produktov. Vzhľadom na to, že sú písané užívateľmi na platformách tretích strán, na ktoré nemáme vplyv, tieto recenzie nie je možné z našej strany overiť. Ďakujeme za pochopenie.

V. Náš tovar

Na e-shope nájdete informácie k vami vybranému produktu, vrátane dostupnosti, termínu doručenia a ceny. Aj napriek tomu s vami môžeme uzavrieť kúpnu zmluvu za iných podmienok, ktoré si dojednáme zvlášť.
Pokiaľ je produkt na našom e-shope uvedený ako rozbalený, otvorený, s chybou alebo s iným obdobným dôvodom pre jeho zlacnenie, prosíme, majte na pamäti, že z takého dôvodu nám ho nemôžete spätne reklamovať. Inak sa ale reklamácia aj pri týchto produktoch riadi všeobecnými pravidlami, ktoré nájdete dole.
Všetky ceny uvádzame vrátane všetkých daní a poplatkov, okrem nákladov na doručenie. Tie nájdete uvedené ďalej, v rámci nákupného procesu.
Pokiaľ niekde uvádzame cenu, ktorá je úplne zjavne chybná, táto cena nás nezaväzuje a zmluva medzi nami nevznikla.
Tým, že máme tovar na e-shope vystavený, vás informujeme o jeho vlastnostiach a cene. Vašu objednávku tovaru ale musíme ešte sami prijať, aby medzi nami vznikla záväzná kúpna zmluva.

VI. Objednávka

Požadovaný tovar vložte do košíka. Vykonáme vás objednávkovým procesom krok za krokom.
V nákupnom formulári nájdete informácie o tovare, množstve a cene, zvolíte spôsob dopravy a tým sa vám ukáže aj konečná čiastka, ktorá obsahuje cenu za tovar a náklady na jeho dodanie. Na základe týchto informácií vytvoríte objednávku (ďalej „Objednávka“).
Pred odoslaním Objednávky si môžete údaje skontrolovať a zmeniť.
Objednávku odošlete kliknutím na tlačidlo „Objednávam a zaplatím“.
To, že sme vašu Objednávku obdržali, vám potvrdíme e-mailom.
Pokiaľ nám bude vaša Objednávka pripadať neobvyklá (napr. kvôli množstvu, neobvyklým parametrom a pod.), môžeme vás kontaktovať so žiadosťou o dodatočné potvrdenie. V takom prípade kúpnu zmluvu uzavrieme až okamihom vzájomného potvrdenia tejto objednávky.
Náklady na diaľkovú komunikáciu v súvislosti s Objednávkou si hradíte sami. Tieto náklady sa ale nijako nelíšia od bežných sadzieb.

VII. Doručenie

Tovar vám dodáme spôsobom, ktorý si v košíku vyberiete, v stanovenom termíne, na vami zadanú adresu.
Prosíme, myslite na to, že rovnako ako my máme povinnosť vám tovar riadne doručiť, vy máte povinnosť ho prevziať. Pokiaľ túto povinnosť porušíte, máme právo po vás chcieť náhradu škody. Teda napríklad uhradiť viacnáklady spojené s márnym doručením (a to napríklad aj opakovaným) alebo primerané náklady na skladovanie veci. Tiež máme možnosť od zmluvy odstúpiť.
Prosíme, tovar ihneď po prevzatí skontrolujte a akékoľvek vady nám, ideálne bez zbytočného odkladu, dajte vedieť. Vyriešime ich v rámci reklamačného procesu (o tom viac ďalej). Rýchla reakcia a dokumentácia z vašej strany nám pomáha vec efektívne riešiť aj s našimi biznisovými partnermi. Ďakujeme.

VIII. Platba

Informáciu o cene tovaru vrátane DPH uvádzame vždy pri ponuke daného produktu.
Kúpnu cenu a náklady na dodanie tovaru môžete hradiť:
- okamžitým bankovým prevodom
- platbou kartou online
- na dobierku
- prostredníctvom Google Pay
- iné platobné možnosti sú dohovorené individuálne
Pokiaľ budete platiť na dobierku alebo v hotovosti, celková cena je splatná pri prevzatí tovaru.
Pokiaľ platíte bezhotovostne, celková cena je splatná pri uzatvorení zmluvy. Tovar zasielame a lehoty na dodanie nám začínajú plynúť po pripísaní celkovej ceny na náš účet.
Pre každú platbu vám vystavíme daňový doklad. Ten vám pošleme v elektronickej podobe na zadanú e-mailovú adresu.
Prípadné zľavy u nás nejde kombinovať.

IX. Vrátenie tovaru (odstúpenie od zmluvy)

Pokiaľ u nás nakupujete ako spotrebiteľ, môžete tzv. odstúpiť od kúpnej zmluvy. To v skratke znamená, že sa kúpna zmluva „zruší“ – vy nám vrátite zakúpený tovar a my vám zase peniaze. Pre toto odstupovanie platia nasledujúce pravidlá.
Odstúpiť od zmluvy nejde pri niektorom type tovaru – je to dané jeho povahou. Je to tovar, ktorý:
- podlieha rýchlej skaze alebo má krátku dobu spotreby,
- ste po dodaní nenávratne zapracovali s inými produktmi,
- sme vám vyrobili podľa vašich požiadaviek alebo prispôsobili vašim osobným potrebám,
- sme dodali v zapečatenom obale a zo zdravotných alebo hygienických dôvodov ho nejde vrátiť potom, čo ste obal porušili.
V ostatných prípadoch môžete tovar vrátiť do 14 dní od jeho prevzatia – či už vami alebo vami poverenou osobou (dopravca sa v tomto prípade nepočíta). Pokiaľ sme tovar dodávali po častiach, táto lehota plynie od dodania poslednej časti, prípadne posledného kusu z jednej Objednávky. Pokiaľ sme si dohodli pravidelné dodávanie tovaru po určitú dobu, plynie 14denná lehota od prvej dodávky.
S tovarom sa v rámci 14 dní môžete zoznámiť (s jeho povahou, vlastnosťami a funkčnosťou). Nakladajte s ním ale primerane a šetrne - teda naozaj len tak, ako je pre zoznámenie sa s tovarom nevyhnutné. Tak napríklad ak je k tovaru pribalená jeho vzorka, otestujte, či vám produkt sedí, na tejto vzorke.
Do 14 dní nám dajte vedieť, že si tovar prajete vrátiť (a teda od zmluvy alebo jej časti odstupujete).
Pre odstúpenie môžete využiť formulár, ktorý nájdete v závere týchto podmienok, jeho využitie ale nie je podmienkou.
Uveďte nám ideálne číslo objednávky, deň nákupu, vaše bankové spojenie a ako vám máme peniaze poslať späť. Dôvod odstúpenia od zmluvy uvádzať nemusíte.
Bezodkladne po odovzdaní alebo aspoň preukázaní odovzdania tovaru na prepravu späť k nám vám vrátime čiastku, ktorá zodpovedá cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie. Zo zákona máme právo vám vrátiť čiastku, ktorá zodpovedá najlacnejšiemu spôsobu dodania, ktorý ste mohli na našom e-shope na doručenie daného tovaru zvoliť.
Peniaze vám vrátime rovnakým spôsobom, ako sme od vás obdržali platbu, pokiaľ si nevyberiete iný spôsob.
Sumu vám vrátime bezodkladne, najneskôr do 14 dní od vášho odstúpenia. Vrátenie peňazí ale môžeme pozdržať do doby, kým tovar obdržíme alebo kým nám preukážete, že ste ho odovzdali na prepravu späť k nám – podľa toho, čo nastane skôr.
Tovar nám zašlite alebo inak dopravte na našu adresu najneskôr do 14 dní od odstúpenia.
Tovar vráťte kompletný, nesmie byť upravený, opotrebovaný alebo poškodený. Máme právo posúdiť, či je vrátený tovar nepoškodený, neporušený a či ste svojim neadekvátnym nakladaním neznížili jeho hodnotu. Pokiaľ tovar nesprávnym zaobchádzaním alebo neprimeraným skúšaním poškodíte alebo opotrebujete, môžeme po vás chcieť náhradu za zníženie hodnoty tovaru a započítať ju na vrátenú čiastku.
Náklady na vrátenie tovaru späť k nám nesiete vy. A to aj v prípade, že tovar pre svoju povahu nemôže byť späť k nám vrátený obvyklou poštovou cestou (maximálne odhadované náklady v takom prípade sú vo výške 100 Eur).
Pokiaľ odstúpite od kúpy tovaru, ku ktorému sme vám poslali darček, poslali sme tento darček s tzv. rozväzovacou podmienkou: v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy alebo jej časti sa teda rozväzuje aj darovacia zmluva. Prosíme, darček nám zašlite späť spolu s tovarom, pokiaľ sa nedohovoríme inak. Opäť máme právo prípadnú škodu započítať proti vrátenej sume.

X. Ako reklamovať vady

Zodpovedáme za to, že tovar nemá pri prevzatí vady. To znamená, že v čase, keď ho preberáte, najmä:
- zodpovedá vašej objednávke (je to požadovaný produkt v dohodnutom množstve, akosti, funkčnosti, kompatibilite, interoperabilite, prípadne má ďalšie dohodnuté vlastnosti alebo vlastnosti, ktoré môžete rozumne očakávať aj s ohľadom na naše reklamy a iné materiály nás alebo našich biznisových partnerov)
- sa hodí k dohodnutému alebo požadovanému účelu
- sa hodí na účel, na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa
- má dohodnuté príslušenstvo, balenie, prípadne pokyny na použitie, ak sú potrebné
- zodpovedá kvalitou alebo prevedením vzorky či predlohe
- vyhovuje právnym predpisom
Pokiaľ sme vás pred kúpou výslovne upozornili, že sa niektorá vlastnosť veci líši a vy ste s touto vlastnosťou súhlasili, nejde tovar pre túto vlastnosť reklamovať. Tiež nejde vec reklamovať pre vady, pre ktoré bola zľavnená a my sme vás na tento dôvod zlacnenie vopred upozornili.
Pokiaľ sa vada prejaví do 1 roka od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí, ibaže je to z povahy produktu alebo vady vylúčené. Táto doba nebeží (stavia sa) po dobu, po ktorú vec nemôžete v prípade (oprávnenej) reklamácie používať.
Vec môžete reklamovať, pokiaľ sa vada prejavila do 2 rokov od prevzatia zásielky. Táto doba nebeží (stavia sa) po dobu, počas ktorej vec nemôžete v prípade (oprávnenej) reklamácie používať.
Vnútroštátne právo niektorých iných krajín môže stanoviť prísnejšiu úpravu reklamácií, ktorá sa riadi podľa príslušného bydliska spotrebiteľa.
Ako reklamáciu uplatniť
Tovar môžete reklamovať akokoľvek. Zavolajte nám, stavajte sa, napíšte e-mail alebo list.
Prosíme, povedzte nám:
- vaše kontaktné údaje, na ktoré vám dáme vedieť, akonáhle bude reklamácia vybavená
- ako sa vada prejavuje a kedy ste na ňu prišli
- ako si prajete reklamáciu vybaviť
- budeme potrebovať aj akýkoľvek doklad či preukázanie nákupu
Chybný tovar nám pošlite alebo prineste spolu s reklamačným formulárom. Niekedy nám môže stačiť aj len zaslanie fotografie – dali by sme vám vedieť. Ideálne nás teda vopred kontaktujte, dohovoríme sa.
Tovar pri preprave vhodne zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu. Prosíme o pochopenie, že pre väčšinu reklamácií (a ich posúdenie) je potrebné zaslať tovar kompletný - opäť nás v takom prípade ideálne kontaktujte dopredu, dohodneme sa, či je to aj váš prípad.
Pri reklamácii vám pošleme elektronické písomné potvrdenie o uplatnení reklamácie, potom tiež o jej vybavení.
Čo môžete požadovať
V prvom rade po nás môžete chcieť opravu, doplnenie alebo výmenu tovaru.
Pokiaľ je zvolený spôsob nemožný (napríklad tovar už nie je v predaji) alebo neprimerane nákladný (napríklad stačí len dodať príslušenstvo, ktoré sme zabudli pribaliť), môžeme vašu voľbu upraviť.
Môžete tiež chcieť primeranú zľavu alebo od zmluvy odstúpiť. A to v týchto prípadoch:
- vadu sme odmietli odstrániť alebo ju neodstránili riadne v predpise stanovenej lehote, prípadne je zjavné, že to odstrániť nezvládneme alebo nestihneme
- vada sa prejavuje opakovane
- vada je podstatná

Odstúpiť od zmluvy nejde (a máte teda len nárok na zľavu), pokiaľ je vada nevýznamná. Má sa však všeobecne za to, že je vada významného charakteru.
Ako vybavíme reklamáciu
Reklamáciu vybavíme bezodkladne, najneskôr ju musíme vybaviť do 30 dní, pokiaľ sa nedohovoríme inak. V opačnom prípade môžete odstúpiť od zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu, ako píšeme v predchádzajúcom bode.
O vybavení reklamácie vás budeme informovať na vašich kontaktných údajoch, ktoré ste vyplnili pri reklamácii. Pokiaľ si vec späť neprevezmete, môžeme po vás chcieť primerané náklady, ktoré sa spájajú s uskladnením veci.
Náklady, ktoré účelne vynaložíte na oprávnenú reklamáciu, vám preplatíme. O preplatenie nás požiadajte čo najskôr, najneskôr do jedného mesiaca od konca lehoty na uplatnenie reklamácie, inak na tieto náklady nebudete mať nárok.

XI. Záverom

Podľa zákona č. 102/2014 Sb., o ochrane spotrebiteľa, máte právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu plynúceho z kúpnej zmluvy. V takom prípade sa môžete obrátiť na Slovenskú obchodnú inšpekciu, (Ústredný inšpektorát, Bajkalská 21/A, 827 99 Bratislava, email: info@soi.sk, web: soi.sk). Mimosúdne riešenie sa začína výlučne na váš návrh, a to v prípade, že sa spor nepodarilo s nami vyriešiť priamo. Návrh môžete podať najneskôr do 1 roka odo dňa, keď ste u nás prvýkrát uplatnili svoje právo, ktoré je predmetom sporu. Začať mimosúdne riešenie sporu online môžete prostredníctvom platformy ODR, dostupnej na webovej stránke ec.europa.eu/consumers/odr/.
Podnikáme na základe živnostenského oprávnenia. Dozor vykonáva živnostenský úrad a v zákonom vymedzenom rozsahu Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorej sa môžete obrátiť s prípadnou sťažnosťou.
Zmluva je u nás uložená, neposkytujeme k nej však prístup.
Zmluvu uzatvárame v slovenskom jazyku.
Naše vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.
Všetky práva k našim webovým stránkam, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafík, ochranných známok, logá, produktov a ďalšieho obsahu a prvkov, patrí nám. Zakazujeme ich kopírovať, upravovať alebo inak používať nad rámec kúpnej zmluvy bez nášho súhlasu.


V Ostravě, dne 6. 1. 2023

Formulár na odstúpenie od zmluvy