MASTERSPORT.sk
0918 665 685
Prihlásiť
/
Registrácia
Stolný tenis Parkour Hurikán

Všetko o baseballe

Baseball je kolektívna loptová hra, ktorej názov pochádza z anglických slov base (meta) a ball (lopta). V tejto hre proti sebe stoja dve deväťčlenné družstvá, v ktorých sa snaží pálkar, ktorý je útočníkom, zasiahnuť loptu nadhodenou nadhadzovačom, ktorý má úlohu obrancu. Družstvo získava bod, ak obehne pálkar po odpale štyri méty bez vyautovania. Čo sa týka herných činností, nie je baseball nijako prehnane náročný, hráč si vystačí s naučenou činnosťou ako hádzanie a chytanie lopty, jeho odpaľovanie a rýchly beh. Na druhú stranu je nutné tieto činnosti zvládnuť dokonale.


História baseballu

Prvé pramene o hre podobnej dnešnému baseballu pochádzajú až zo 14. storočia. V tomto období bola prevádzkovaná hra s názvom Stool Ball vidieckemu mliekarovi v Anglicku. V tejto hre sa obiehalo pozdĺž stoličiek po odpálení loptičky palicou, odtiaľ pochádzal názov (stool = stolička).

V 18. storočí túto hru v Anglicku praktizovali najmä študenti, a to v modifikovanej podobe. Nepoužívali už stoličky, ktoré boli nahradené kolíkmi zabodnutými do zeme. Hru nazývali Goal Ball. V tomto období už bola hra rozšírená aj za Atlantický oceán. V USA bola táto hra pôvodne známa pod rôznymi názvami ako napr. Rounders, Boston Ball či Town ball. Nakoniec sa tu ustálil dnešný názov. Prvé ucelené pravidlá zostavil Alexander Cartwright v roku 1845, niektoré z nich sa zachovala do dnešných čias. Prvý zápas podľa týchto nových pravidiel sa hral o rok neskôr.

V roku 1846 bola v USA, kde popularita baseballu rapídne rástla, tiež zriadená Národná liga profesionálnych bejzbalových klubov. Táto spájala jednotlivé jednoducho vedené kluby a najímala platených rozhodcov k súťažným zápasom. Následne bola založená ďalšia liga, pod záštitou ktorej hrali najmä vidiecke kluby, jednalo sa o takzvanú Americkú ligu. Tieto dve ligy sa neskôr spojili a vytvorili tak základ dnešnej Major League (teda hlavnej ligy), ktorá má početných priaznivcov po celom svete.

Baseball sa z Anglicka okrem USA rozšíril aj do ďalších krajín rôzne po svete. V roku 1995 bolo registrovaných už 99 stálych a 3 nestáli členovia International Baseball Association. Baseball sa stal tiež súčasťou olympijského programu. Najväčšieho rozvoja mimo USA a Kanady dosiahol tento šport v Južnej Amerike (najmä v karibskej oblasti - Portoriko, Dominikánska republika, Kuba, Nikaragua, Kostarika, Venezuela). V Ázii sa baseball teší veľkej obľube najmä v Japonsku, Južnej Kórei a Číne. Ďalej je baseball obľúbený napríklad v Austrálii alebo Juhoafrickej republike.

Baseball v Českej republike

Na území Českej republiky sa baseball hral prvýkrát v roku 1920. Ako šport považovaný za americký sa u nás vplyvom spoločensko-politickej situácie nemohol dlho výraznejšie rozvíjať. V roku 1963 prišiel zvrat, kedy bola založená Sekcia pálkovania. V týchto rokoch sa konali prvé turnaja, pravidelná súťaž, a došlo aj k prvým medzinárodným kontaktom. V roku 1975 bol založený zväz Baseball a softball. Od roku 1992 funguje Česká baseballová asociácia, ktorá vznikla po rozdelení Českej baseballovej a Softbalovej federácie.

Pravidlá baseballu a ďalšie aspekty hry

V baseballe proti sebe stoja dve deväťčlenné družstvá. Ihrisko sa skladá zo štvorcového vnútorného poľa a vonkajšieho poľa v tvare kruhovej výseče. V spodnom rohu ihriska sa nachádza domáca méta, kde operuje pálkar. V ďalších rohoch štvorcového vnútorného poľa sa nachádza prvá, druhá a tretia méta. Nadhadzovač hádže loptu z méty, ktorá sa nachádza uprostred štvorcového vnútorného poľa ihriska. Pálkar sa snaží nadhodenú loptu odpáliť, pričom loptička musí mieriť do ihriska, nie do zázemia. Ak sa mu to podarí, vybieha na prvú métu.

Pálkar musí obehnúť všetky méty, bez toho aby bol vyautovaný. Obvykle nie je možné obehnúť všetky tri méty naraz, a preto pálkar zostáva na jednej z mét, čím sa stáva bežcom. Ďalej môže postupovať až po úspešnom odpale ďalšieho spoluhráča. Ak jeden hráč obehne všetky tri méty a dostane sa na métu domácu, družstvo získava bod. Ak hráč odpáli loptu v povolenej hranici ihriska mimo dosahu, jedná sa o takzvaný home run a pálkar v tomto prípade môže obísť všetky méty naraz.

Brániace družstvo môže bežca vyradiť z hry (vyoutovať) tak, že sa obranca dotkne bežca mimo métu loptičkou, alebo prihrá loptičku svojmu spoluhráčovi (brániace mužstvo je rozmiestnené na métach a ďalších miestach ihriska) na métu skôr, ako na ňu pálkar stačí dobehnúť, prípadne chytí loptičku priamo z odpalu skôr, než sa dotkne zeme. Pálkar je tiež vyautovaný, ak sa mu loptu nepodarí odpáliť. Akonáhle brániace mužstvo vyradí niektorým z týchto spôsobov troch hráčov, samo nastupuje na pálku. Jedno vystriedanie družstiev v poli i na pálke sa nazýva smena. Hra sa skladá z deviatich smien, po ktorých je víťazom to družstvo, ktoré má na konte viac bodov.

Označenie jednotlivých hráčov v baseballu

Brániaci tím

 • Poliar (fielder) - každý hráč v obrane
  • Vonkajší poliar (outfielder) - poliar vo vonkajšom poli
  • Vnútorný poliar (infielder) - poliar vo vnútornom poli
 • Nadhadzovač (pitcher) - poliar určený k nadhazovaniu lopty pálkarmi, používa rôzne techniky ako vyautovať pálkara
 • Chytač (catcher) - poliar zaberajúci miesto za domácou métou chytajúci lopty neodpálené pálkarom, komunikuje s nahadzovačom signálmi

Tím v útoku (tím na pálke)

 • Pálkar (batter) - hráč v útoku zaberajúci miesto v území pálkara, odpaľuje loptu
 • Bežiaci pálkar (batter-runner) - útočiaci hráč, ktorý odpálil a stal sa bežcom (v doposiaľ neukončenej jednotlivej rozohrávke)
 • Bežec (runner) - útočiaci hráč postupujúci k méte, dotýkajúci sa méty alebo sa vracajúci k méte

Aké sú výhody hrania baseballu?

 • K hraniu baseballu nepotrebujete príliš drahú výbavu, takže je jednoduché s ním začať.
 • Pri hraní baseballu je telo zaťažované aeróbne aj silovo, najmä nohy. Vďaka častým prechodom z drepu do stoja sa formujú svaly na nohách a samozrejme taky zadok.
 • Hranie baseballu zlepšuje koncentráciu, pretože hráč sa musí pri každom nadhodí a odpalu veľa sústrediť.
 • Pravidelné cvičenie je blahodarné pre naše zdravie, predovšetkým srdce a cievny systém. Pravidelný tréning slúži ako prevencia vzniku vysokého tlaku, srdcového infarktu a ďalších srdcových a cievnych chorôb. Znižuje sa kľudový pulz, čo je veľmi prínosné pre naše srdce.
 • Pravidelné cvičenie pôsobí pozitívne okrem fyzického aj na zdravie duševné, pretože sa pri ňom uvoľňujú endorfíny a ďalšie podobné takzvané hormóny šťastia. Človek tak bojuje proti nadmernej stresovej záťaži, typické pre dnešnú dobu.
 • Baseball je kolektívnou hrou, pri ktorého pravidelnom praktizovaní dochádza k pozitívnym prejavom aj v oblasti sociálnej, človek sa stretáva s novými ľuďmi, priateľmi a napĺňa biologickú sociálnu potrebu.

Vyberajte zo širokej ponuky

Dodacia lehota 14 pracovných dní
Baseball loptička SPARTAN - soft
5.40 €
Skladom: 10 a viac kusov
Baseball pálka drevo - junior
12.70 €
Dodacia lehota 5 pracovných dní
Softballová-Baseball pálka SEDCO hliník - veľ. 31"
19.40 €
Dodacia lehota 5 pracovných dní
Baseballová rukavice - veľ. 13"
25.90 €
Dodacia lehota 14 pracovných dní
Baseball set II pálka + loptička + rukavica - junior
34.70 €
Prečítajte si tiež


Ako vybrať baseballovú pálku


Čítaj viac

Ako vybrať a udržiavať baseballovú rukavicu


Čítaj viac


Chceš mať dopravu od 80 € ZADARMO? Vstúp do MASTER SPORT active!
Zaregistrujte sa