MASTERSPORT.sk
0918 665 685
Prihlásiť
/
Registrácia
Stolný tenis Parkour Hurikán

Podmienky na recenzie a otázky

Na našom webe sú recenzie a otázky k produktom dostupné všetkým zákazníkom mastersport.cz a mastersport.sk, bez nutnosti prihlásenia.

Príspevky vyjadrujú osobné stanoviská a názory daných autorov a my za ne nenesieme žiadnu zodpovednosť, avšak si vyhradzujeme právo zasahovať do komentárov, diskusií a kopírovať texty pre naše účely, prípadne ich mazať.

Do príspevkov nie je dovolené vkladať reklamu, odkazy na konkurenciu, spamy a akýkoľvek komerčný obsah netýkajúci sa predmetu príspevku.

Nesmú byť zverejňované príspevky porušujúce zákony SK alebo šíriť činnosti, ktoré sú v rozpore s platnou legislatívou SK alebo dobrými mravmi.

Zákazník vkladajúci recenziu, či dotaz je povinný vyjadrovať sa spisovne, bez vulgarizmov, pokiaľ možno stručne a výstižne, recenzie a otázky slúžia zákazníkov pri konečnom rozhodovaní, poďme si navzájom vyjsť v ústrety objektívnym hodnotením.

Nejlevnejsisprort.cz a mastersport.sk je oprávnený tieto pravidlá meniť a všetky zmeny sú záväzné od okamihu publikovania, pri nedodržiavaní týchto pravidiel si vyhradzujeme právo obmedziť a nezverejňovať príspevky konkrétneho užívateľa.

Platnosť od 1.1.2017