MASTERSPORT.sk
0918 665 685
Prihlásiť
/
Registrácia
Stolný tenis Parkour Výpredaj

Judo - história, techniky a význam v dnešnej dobe

Judo je bojové umenie, ktoré vzniklo v Japonsku v 19. storočí. Jeho zakladateľ, Jigoro Kano, sa snažil vytvoriť bojové umenie, ktoré by bolo efektívne, ale zároveň by malo etickú dimenziu a bolo založené na vedeckých princípoch. Judo sa odvtedy rozšírilo po celom svete a dnes je jednou z najobľúbenejších športových disciplín.


História

Judo vzniklo v Japonsku na konci 19. storočia. Jigoro Kano, ktorý bol v tom čase študentom tradičného japonského bojového umenia jujutsu, sa snažil nájsť nové spôsoby, ako bojovať.

Pri svojom hľadaní sa zameral na techniky hodu a páčenia a začal vyvíjať nový štýl bojového umenia, ktorý nazval Kodokan Judo.

Judo bolo pôvodne zamerané na boj jedného proti jednému, ale postupne sa vyvíjalo ako šport, ktorý je založený na technikách zrážanie súpera na zem a bodovania technik hodu, držania a páčenia.

Prvé oficiálne majstrovstvá Japonska v jude sa konali v roku 1884 av roku 1964 judo predstavili na olympijských hrách v Tokiu.

Pravidlá

Pravidlá juda sú založené na zrazení súpera na zem a bodovaní technik hodu, držaní a páčení. Zápas juda začína pozdravom súperov a rozhodcu a nasleduje salutácia, kedy sa súperi uklonia pred sebou. Potom sa zápasí na tatami, ktoré je špeciálne navrhnuté pre judo a chráni športovcov pred úrazmi. Cieľom je získať väčší počet bodov ako súper.

Bodovanie je založené na technikách zrazenia, hodu, držania a páčenia. Hod musí byť vykonaný technicky správne a útočník musí zraziť súpera na chrbát, aby získal ippon, čo znamená, že zápas končí a útočník vyhráva. Ak útočník zrazí súpera na chrbát, ale techniku vykoná nevyhnutným spôsobom, môže získať nižší počet bodov.

Okrem technického prevedenia sa boduje aj za útočivosť, aktivitu a úspešnosť v obrane. Pokiaľ sa počas zápasu žiadnemu zápasníkovi nepodarí získať ippon, rozhoduje sa na základe počtu zhromaždených bodov. Pokiaľ sú body vyrovnané, rozhoduje o víťazstve prvý vykonaný úspešný hod.

Judo v praxi

Judo sa v súčasnosti praktikuje po celom svete a existujú tisíce klubov a súťaží organizovaných pre rôzne vekové kategórie. Medzi najvýznamnejšie súťaže patria majstrovstvá sveta a olympijské hry.

Judo nie je len o fyzickej sile, ale aj o technike a disciplíne. Športovci musia dodržiavať prísne etické princípy, ako je rešpekt k protivníkovi, sebaovládaniu a sebadisciplína. Tieto hodnoty sú pre judo rovnako dôležité ako technické zručnosti a tvoria základ tohto bojového umenia.

V posledných rokoch sa stále viac ľudí zaujíma o judo ako spôsob tréningu a zlepšenie fyzickej kondície. Judo môže pomôcť zlepšiť koordináciu, rovnováhu, silu a flexibility a zároveň posilňuje sebadôveru a zlepšuje schopnosť riešiť stresové situácie.
Chceš mať dopravu od 80 € ZADARMO? Vstúp do MASTER SPORT active!
Zaregistrujte sa